Sleek Splendour, MK 28

Year Icon

Year

2022

Area Icon

Area

2600 sqft

Location Icon

Location

Mont Kiara

Design Concept Icon

Design Concept

modern luxury

 • Sleek Splendour 1
 • Sleek Splendour 2
 • Sleek Splendour 3
 • Sleek Splendour 4
 • Sleek Splendour 5
 • Sleek Splendour 6
 • Sleek Splendour 7
 • Sleek Splendour 8
 • Sleek Splendour 9
 • Sleek Splendour 10
 • Sleek Splendour 11
 • Sleek Splendour 12
 • Sleek Splendour 13
 • Sleek Splendour 14
 • Sleek Splendour 15
 • Sleek Splendour 16
 • Sleek Splendour 17
 • Sleek Splendour 18
 • Sleek Splendour 19
 • Sleek Splendour 20
 • Sleek Splendour 21
 • Sleek Splendour 22
 • Sleek Splendour 23
 • Sleek Splendour 24
 • Sleek Splendour 25
 • Sleek Splendour 26
 • Sleek Splendour 27
 • Sleek Splendour 28
 • Sleek Splendour 29
 • Sleek Splendour 30
 • Sleek Splendour 31
 • Sleek Splendour 32
 • Sleek Splendour 33
 • Sleek Splendour 34
 • Sleek Splendour 35
 • Sleek Splendour 36
 • Sleek Splendour 37
 • Sleek Splendour 38
 • Sleek Splendour 39
 • Sleek Splendour 40
 • Sleek Splendour 41
 • Sleek Splendour 42
 • Sleek Splendour 43
 • Sleek Splendour 44